Triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng năm 2013

Chiều ngày 15/01, tại Văn phòng UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng họp tổng kết công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng năm 2013. Đồng chí Lê Hữu Lộc – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Công tác PCTN trong năm 2012 được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành, tổ chức, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác PCTN đã được nâng cao; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện; công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử đã được tăng cường.

Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BCĐ PCTN tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN năm 2012 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, Báo Bình Định, Đài PT-TH tỉnh, Đài truyền thanh các địa phương cũng đã mở các chuyên mục PCTN nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật PCTN đến với người dân. Trong năm 2012, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức 110 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTN cho 12.885 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng rất được chú trọng, trong đó có việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; giải pháp về thực hiện cải cách hành chính; giải pháp về ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; giải pháp chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Trong năm 2012, toàn ngành thanh tra đã triển khai 91 cuộc thanh tra hành chính kinh tế; 109 cuộc thanh tra chuyên ngành cùng với hàng nghìn lượt kiểm tra thường xuyên tại 3.193 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra hành chính đã phát hiện 137 đơn vị có sai phạm về kinh tế 19,04 tỷ đồng; 81,65 hecta đất các loại. Thanh tra chuyên ngành phát hiện 2.462 tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Nhà nước, xử lý thu hồi về cho ngân sách Nhà nước 8,89 tỷ đồng.

 Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN trên một số lĩnh vực trọng tâm năm 2012, Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện việc nắm tình hình, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực an sinh xã hội tại 08 huyện, thành phố thuộc tỉnh (Quy Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão, Vân Canh). Nhìn chung, công tác kiểm tra, thanh tra công tác quản lý và chi trả trợ cấp, hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách trong thời gian quan đã được các địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện, số vụ việc và mức độ vi phạm không lớn. Qua báo cáo từ các địa phương, đến nay chưa phát hiện vụ việc tham nhũng nào qua công tác thanh tra, kiểm tra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTN trong năm 2012 vẫn còn một số hạn chế. Nhất là, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về PCTN tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương nhìn chung chưa đáp ứng kịp yêu cầu đề ra; việc tổ chức, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu; nội dung tuyên truyền, phổ biến còn hạn chế. Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa liên tục đồng bộ. Việc chủ động phát hiện hành vi tham nhũng còn hạn chế. Việc xử lý đơn thư tố cáo các hành vi tham nhũng của các các cơ quan chức năng còn chậm.

Đồng chí Chủ tịch yêu cầu, trong năm 2013 cần chú trọng hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng đặc biệt là trong 2 lĩnh vực an sinh xã hội và ngân hàng. Bên cạnh đó cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN; thực hiện biện pháp công khai minh bạch, các tiêu chuẩn định mức, tiết kiệm chi tiêu, cải cách thủ tục hành chính. Hoạt động thanh tra, nhất là thanh tra chuyên ngành cần được tăng cường hơn để ngăn ngừa tham nhũng. Công tác phòng, chống tham nhũng là công tác thường xuyên và cần có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương và của cả nhân dân.

Ý kiến bạn đọc

Bài viết:

Triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng năm 2013

Tên của bạn:
Email của bạn:
Tiêu đề:
Nội dung:
 

Ý kiến phản hồi của độc giả sẽ được đăng ngay sau khi gửi, nếu đạt đủ các điều kiện sau:

  • Là tiếng Việt và phải có dấu đầy đủ
  • Ý kiến bình luận của bạn không trùng với các nội dung đã được đăng
  • Ý kiến bình luận mang tính xây dựng để những độc giả khác có góc nhìn sâu hơn và thiết thực hơn về chủ đề bình luận
  • Nội dung bình luận không vi phạm các lĩnh vực như: chính trị, tôn giáo, văn hóa và thuần phong mỹ tục của người Việt Nam

Xin cảm ơn!

Thông báo - thư mời

Video clip nổi bật