Tuy Phước: Cưỡng chế 19 hộ lấn chiếm mặt nước nuôi trồng thủy sản

Ngày 28-1, Hội đồng cưỡng chế huyện Tuy Phước phối hợp cùng với các lực lượng chức năng của tỉnh đã tiến hàng cưỡng chế tháo dỡ cọc, lưới của 19 hộ vi phạm lấn chiếm đất có mặt nước để nuôi trồng thủy sản trái phép trên đầm Thị Nại tại vực khu vực nói trên.

Lực lượng chức năng cưỡng chế các hộ lấn chiếm trái phép trên đầm Thị Nại.

Vì li ích cá nhân và thu nhp cao, hơn 20 h dân xã Phưc Sơn (huyn Tuy Phưc) đã cm cc, bao lưi trên đm vi din tích khá ln. Trong đó, có h bao lưi ln chiếm vi din tích lên đến 4 ha đ nuôi trng, khai thác thy sn trái phép như sìa, tôm, cua, cá… gây cn tr dòng chy, cn tr giao thông trên đm Th Ni và nh hưng đến đa dng h sinh thái ca đm.

Trưc khi tiến hành vic cưng chế, các hi đoàn th ca huyn và xã đã đến tng h vi phm đ vn đng, thuyết phc. Tuy nhiên, các h này vn không chu t nguyn tháo d cc, lưi, t thái đ không hp tác vi chính quyn.

Theo thng kê ca các ngành chc năng, dc đm Th Ni đi qua huyn Tuy Phưc có đến hơn 120 đim b 132 h dân dùng lưi, cc tre đăng chn, “xí phn” gn 250 ha mt nưc. Trong đó, ch yếu tp trung 2 xã Phưc Thun và Phưc Sơn.

Ngày 29/1, các ngành chc năng ca huyn Tuy Phưc và tnh s tiếp tc cưng chế tháo d các trưng hp vi phm còn li.

Thông báo - thư mời

Video clip nổi bật