Danh sách thành viên ủng hộ hát bội 2013 Phước Lộc - Tuy Phước - Bình Định

Các thành viên tham gia ủng hộ chương trình diễn hát Bội (hát Tuồng) cúng chùa Ông vào ngày 13 tháng Giêng năm 2013:

STT

HỌ TÊN

SỐ TIỀN (VND)

01 Trần Bửu Quốc 2.000.000 
02 Võ Văn Hùng 500.000 
03 Nguyễn Văn Diện 1.000.000 
04 Nguyễn Đăng Thuận 500.000 
05

Đào Minh Lâm

1.000.000 
06

Dương Hoài Phong

1.000.000 
07 Nguyễn Ngọc Thạch 1.000.000 
08 Phạm Nguyên Thọ 1.000.000 
09 Lê Quốc Hùng 1.000.000 
10 Mai Tấn Liên Ban 500.000
11  Thái Duy Dương 300.000
12  Lê Tử Can  200.000
13 Nguyễn Thị Vinh Hoa 1.000.000 
14 Phan Văn Tân 500.000 
15 Nguyễn Văn Hiệp 500.000 
16 Đinh Văn An 500.000 
17 Nguyễn Đăng Thông 500.000 
18 Mai Tấn Liên Phương 500.000 
19 Lê Hoài Vũ 500.000 
20 Lê Thị Lệ Thu 1.000.000 
21 Nguyễn An Nam 500.000 

Tin khác

Thông báo - thư mời

Video clip nổi bật